Pewnego dnia Alicja stanęła na rozstaju dróg i zobaczyła na drzewie Kota z Cheshire. „Którą drogę wybrać?” — zapytała. Kot odpowiedział pytaniem — „A dokąd chcesz iść?” „Nie wiem” — powiedziała Alicja.„W takim razie nieważne, którą drogę wybierzesz.” — Odpowiedział Kot.” Lewis Carroll

Coaching


Coaching to narzędzie do udzielania wsparcia w procesie zmiany. Coaching kariery prowadzi do zmiany w sferze życia zawodowego, czego efektem może być nowy zawód, nowe miejsce pracy, nowa firma lub inne obszary, które pragniemy zmienić w swoim życiu.

Coach jest osobą, która pomaga i wspiera uczestnika w całym procesie. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu coach aktywnie słucha, rozmawia, zadaje pytania, realizuje ćwiczenia razem z klientem. Stara się ukazać w „lustrze” obiektywną rzeczywistość klienta, ale to klient wybiera swoją drogę rozwoju. Coaching pozwala spojrzeć na otaczająca nas rzeczywistość z innej perspektywy i wyznaczyć dla siebie nowe, ciekawe cele zawodowe.

Korzyści z coachingu kariery:

Coaching pozwala:
  • odpowiedzieć sobie na wiele nurtujących nas pytań
  • na zdobycie wiedzy o sobie i swoich oczekiwaniach, mamy szasnę znaleźć odpowiedź na pytania: czego oczekuję od kariery zawodowej ? Czy jestem tu, gdzie chciałem być?
  • wyznaczyć cele krótko- i długofalowe w swoim rozwoju zawodowym
  • przepracować bariery, które spowalniają nasze działanie
  • na zdobycie dobycie wiedzy o własnej motywacji do działania

  • Zasady współpracy coachingowej:

    Cykl spotkań coachingach to proces, który trwa określony czas w zależności od potrzeb klienta. Zazwyczaj 4 do 8 spotkań. Spotkania, czyli sesja trwają różnie - 60 minut, 90 minut lub 120 minut. Spotkania odbywają się w cyklu, co 2, 3 lub 4 tygodnie. Spotkania odbywają również przez Skype.